YÖNETİLEN HİZMETLER

“ITSS Yönetilen Hizmetler ile, BT Altyapınız Güvende!”

Bilgi Teknolojileri (BT), şirketlerin sürekliliğini sağlayan ve onlara rekabet üstünlüğü sağlayan görünmez bir güçtür! Ve görünmez kaldığı sürece her şey harikadır. Ancak asıl işinize odaklanmak yerine sürekli olarak BT ihtiyaçları ve sorunları ile meşgulseniz, muhtemelen optimum performans göstermiyordur.

ITSS, Yönetilen Hizmetler sağlayıcısı olarak, BT konusunda şirketinizin stratejik iş ortağı olarak, BT departmanınızı tamamlayabilir veya BT departmanınız olabilir. Bu da BT işlemlerinizi basitleştirir, maliyetlerinizi düşürür ve sizlerin asıl işlerinize odaklanmanıza imkân verir.

İş ihtiyaçlarınıza en uygun teknolojinin seçiminden, temin edilmesine, kurulmasına, işletilmesi ve yönetimine kadar olan tüm süreci ITSS olarak biz üstleniyoruz. Sizler sadece iş ihtiyaçlarınızı belirtin, ITSS ihtiyaçlarınıza uygun servis seviyesi anlaşmaları ile teknolojiyi size hizmet olarak sunsun.

BT Strateji Belirleme ve Planlama Hizmeti

Yönetici düzeyinde uzun yıllar BT yönetimi tecrübesine sahip danışmanlarımız ile, iş ihtiyaçlarınıza uygun dijital dönüşüm yolculuğunuzda en doğru teknolojilerin belirlenmesi ve seçiminde sizlere yardımcı oluyoruz.

7x24 İŞLETİM HİZMETİ

İşletmeniz tarafından belirlenmiş olan yöntemler doğrultusunda, bilgi teknolojileri altyapısının işletim hizmeti ITSS tarafından kusursuzca sunulur.

7×24 İşletim Hizmeti kapsamında:

– Veri merkezinin sesli, ışıklı veya izleme uygulamalarından gelen uyarı mesajlarının takibi.
– Yedekleme ve geri kurtarma kontrolleri.
– Tarafınızca belirtilen veri tabanı ve dizinlerin yedeklenmesinin kontrolü.
– İhtiyaç duyduğunuzda yedeklerden geri dönüş işlemlerinin yapılması.
– Herhangi bir olağanüstü duruma karşı yedeklerin veri merkeziniz dışında saklanması.
– Operasyonel hizmetler.
– Uygulama, sistem ve iletişim ağlarının gözlenmesi ile otomatik ve/veya manuel operasyonel kontroller.
– Kritik uygulamaların kontrolü.

İşletim Sistemi Yönetimi

Kritik iş uygulamalarınızın üzerinde çalıştığı Microsoft Windows, Linux, IBM AIX ve AS400 işletim sistemlerinin müşterilerimizin BT politikalarına ve endüstri uyum ve standartlarına göre yönetim hizmetlerini kapsar.

İşletim Sistemi Yönetimi hizmeti kapsamında:

– İşletim sistemi hataları kontrol edilir ve giderilir.
– Performans izlenir, olası darboğazlar raporlanır.
– Üreticiler tarafından yayınlanmış güvenlik servis paketleri ve yamalar düzenli olarak takip edilir, incelenir ve gerekli sistemlere uygulanır.
– Düzenli aralıklarla işletim sistemi konfigürasyonları sıkılaştırma çalışmaları yapılır.
– Üreticiler tarafından yayınlanan yeni versiyonlar takip edilir, test edilir ve gerekli sistemlere uygulanır.

MIcrosoft Aktif Dizin (Active Directory) Yönetimi

Müşteri kullanıcılarının kurum bilgi güvenliği politikaları doğrultusunda BT altyapısında bulunan varlıklara erişim için gerekli; kullanıcı ve yetki tanımlarının yapılması, erişim yetkilerinin tanımlanması için gerekli Microsoft Aktif Dizin altyapısının kurulması ve/veya kurulu olan altyapının yönetim hizmetlerini içermektedir.

Microsoft Aktif Dizin Yönetimi hizmeti kapsamında:

– Active Directory tasarımı (Site, Services, OU) gerçekleştirilir ve kurulur.
– Kullanıcı tanımları yapılarak sistemde oluşturulur.
– Güvenlik yetki grupları oluşturularak kullanıcı üyelikleri Rol, Yetki ve Erişim matrisine göre oluşturulur.
– Grup politikaları oluşturularak sistemde uygulanır.
– Kullanıcı eklenmesi, silinmesi ve değişikliklerin yapılması.
– Şifre değişikleri gerçekleştirilir.
– Aktif Dizin günlükleri (DHCP, DNS vs.) yapılandırılarak düzenli olarak incelenir.
– Gerekmesi durumunda üçüncü parti uygulamaları LDAP entegrasyonları yapılır.
– Aktif Dizin çalışması için gerekli Microsoft servisleri (DHCP, DNS, LDAP gibi) yapılandırılarak yönetilir.

7x24 İZLEME HİZMETLERİ

Kritik iş uygulamalarınızın kesintisiz çalışmasında önemli rol üstlenen hizmetlerimizden biridir. Proaktif izleme araçları ile BT altyapısında ve uygulamalarınızda oluşabilecek sorunların önceden tespit edilmesi ve bu sorunlara karşı önlem alınmasını sağlar.

7×24 Sistem İzleme Hizmeti kapsamında:

– Kritik BT bileşenlerinizin sistem izleme altyapısına tanımlanması.
– Hizmet BT bileşenlerinizin etki matrisinin oluşturulması.
– BT bileşenlerinden gelen uyarıların incelenmesi ve olası sorunlara ilk müdahalenin yapılması.
– Birinci seviyede çözülemeyen sorunların servis yönetim altyapısına kaydedilerek ikinci seviye destek ekibine veya tarafınıza iletilmesi gerçekleştirilir.

SANALLAŞTIRMA YÖNETİMİ

Vmware, Hyper-V ve KVM sanallaştırma platformlarının yönetim hizmetlerini kapsar.

Sanallaştırma Yönetimi hizmet kapsamında:

– Sanallaştırma sistemi hataları kontrol edilir ve giderilir.
– Performans izlenir, olası darboğazlar raporlanır.
– Üreticiler tarafından yayınlanmış güvenlik servis paketleri ve yamalar düzenli olarak takip edilir, incelenir ve gerekli sistemlere uygulanır.
– Üreticiler tarafından yayınlanan yeni versiyonlar takip edilir, test edilir ve gerekli sistemlere uygulanır.

Veri Depolama Sistem Yönetimi

Şirketlerin, iş ihtiyaçlarının gereksinimleri doğrultusunda, kritik verilerinin sürekliliğini sağlayarak, performanslı bir şekilde bu verilere erişecek ve bu verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayacak veri depolama sistemlerinin yönetilmesi hizmetidir.

Veri Depolama Sistem Yönetimi hizmeti kapsamında:

– Veri depolama sistemleri düzenli olarak izlenir.
– Veri depolama sistemleri performans metrikleri izlenerek, gerekmesi durumunda veri depolama sistemi disk yapılandırması düzenlenir.
– Veri depolama kapasite kullanımı istatistikleri takip ederek kapasite planları oluşturulur.
– Performans ve kapasite kullanım analizlerinin yapılması ve raporlanması.
– Hata tespiti ve sorunların giderilmesine yönelik veri depolama sistemi günlükleri saklanır ve incelenir.
– Üretici firmalarının önermiş olduğu donanım firmware, sürücü ve uygulamalarının yeni versiyonları takip edilir ve uygulanır.

MIcrosoft Exchange Yönetimi

Müşteri kurum bilgi güvenliği politikaları doğrultusunda kullanıcıların kurum içi ve kurum dışı mesajlaşma ihtiyaçlarına yönelik Microsoft Exchange mesajlaşma sistemi yönetim hizmetini kapsar.

Microsoft Exchange Yönetimi hizmeti kapsamında:

– Exchange sunucu tasarımı yapılarak müşteri BT politikaları doğrultusunda kurulumu yapılır.
– Kullanıcı e-posta adresleri tanımlanarak, kullanıcıların e-posta kutularına güvenli erişebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır.
– Gerekmesi durumunda paylaşımlı posta kutuları yaratılarak gerekli yetkilendirmeler yapılır.
– E-posta dağıtım grup tanımları ve üyelikler yapılır.
– Kullanıcı posta kutusu taşıma ve kapatma işlemleri yapılır.
– Düzenli olarak Exchange sistem günlükleri incelenir.
– Microsoft tarafından yayınlanan yeni versiyonlar, servis paketleri ve güvenlik yamaları düzenli olarak takip edilerek uygulanır.icr