Yönetilen Hizmetler

Yönetilen hizmetler, kuruluşların Bilgi Teknolojilerinin farklı alanlarında kendi kadrosunda uzman istihdam etmek yerine konusunda uzman bir firmadan abonelik yöntemi ile belirli bir hizmet sözleşmesi kapsamında hizmet almasıdır.

Bir iş modeli olan yönetilen hizmetler, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için teknoloji konusunda güncel kalmanın, farklı teknolojik yetkinliklerle birlikte tüm bunlara uygun maliyetlere erişmenin en uygun yolu olarak görülmektedir.

Yönetilen hizmetler iş modeli, bir işletmenin işlerini kendi başına yapmasına neden olacağından dolayı daha ucuza, daha yüksek kalitede daha fazla esneklik ve ölçeklenebilirlikle teknoloji hizmetleri sunacak şekilde yapılandırır. Bu yöntemle küçük işletmelerin uygulama uzmanlığına sahip olamayacağı, robotik otomasyon, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi teknolojiler aracılığıyla ve ölçek ekonomisi yoluyla elde edilir.

Bu hizmetler ağ ve altyapı yönetimi, uygulama yönetimi, güvenlik ve izlemeyi içerebilir. Çoğu YHS, önceden bir kurulum veya geçiş ücreti ve sürekli sabit veya sabite yakın bir aylık ücret fatura eder, bu da müşterilere öngörülebilir BT maliyetleri sağlayarak fayda sağlar.

Yönetilen hizmetleri geleneksel dış kaynak hizmetlerinden ayıran şey, yönetilen hizmetlerde işlerin kendisine değil, müşterinin aradığı nihai sonuçlara odaklanır. Örneğin, bir kuruluş, destek çağrılarını belirli bir memnuniyet düzeyine ve yanıt süresine göre karşılaması için bir yönetilen hizmet alabilir. Yönetilen hizmetler bu başarı kriterlerini karşıladığı sürece, o müşteriye yönelik çağrıları yönetmek için kullanılan uzman sayısı, kullanılan teknoloji altyapısının müşteri açısından bir önemi yoktur.

Yönetilen hizmetler ayrıca geleneksel BT danışmanlık düzenlemelerinden farklıdır, çünkü danışmanlık tipik olarak proje tabanlıdır, yönetilen hizmetler ise devam eden aboneliklerdir.
Yönetilen hizmetler iş modeli, özel sektörde oldukça yararlı olmuştur. Bu iş modelinin kamu kurumları ve finans kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletilerek yaygınlaştırılması hem pazarın büyümesi hem de daha kaliteli hizmet sağlayan YHS’ların oluşması için oldukça önemlidir.

Facebook
Twitter
LinkedIn