Veri Yönetimi ve Veri Depolama Sistemleri

Veri Depolama Sistemleri ile ilgili ilk yazımızda teknolojik trendlerden bahsetmiştik. Bu yazımızda, veri yönetimi iş süreçleri ve bu konuda veri depolama sistemlerinde bulunması gereken yetenekleri inceleyeceğiz.

Veri Yönetimi

Veri yönetimi, verilerin oluşturulması, depolanması, erişim yetkilendirmesi, işlenmesi, arşivlenmesi ve silinmesine kadar geçen yaşam döngüsünü içeren süreçlerin tamamı diyebiliriz. Her işletme bu süreçleri ve prosedürleri tanımladığı bir yönetişim politikası bulunmalıdır. Alt bölümlerde paylaştığımız her bir konu başlığı, veri yönetimi sürecinin bir parçasıdır.

Veri depolama sistemleri işletmelerin veri yönetimi süreçlerini destekleyecek şekilde seçilmelidir. Bu kapsamda işletmelerin dikkat etmeleri gereken önemli konuları şöyle sıralayabiliriz;

 • Ölçeklenebilirlik: Depolanan veri miktarı arttıkça, depolama sistemi de bununla birlikte hızlı ve kolay bir şekilde ölçeklenebilmelidir. Bu, artan veri miktarını karşılamak için yeterli alanın mevcut olmasını sağlayacaktır.
 • Güvenilirlik: Veriler bir işletmenin operasyonları için kritik öneme sahiptir ve depolama sisteminin arızalanması veri kaybına veya kesinti süresine yol açabilir. Bu nedenle, kurumsal depolama sistemlerinin güvenilir olması ve herhangi bir arıza durumunda veri koruması sağlaması çok önemlidir.
 • Güvenlik: Depolanan verilerin güvenli saklanmasını ve yetkisiz erişim veya siber korsanlığı girişimlerine karşı korunmasını sağlamak son derece önemlidir.
 • Yönetim Kolaylığı: Büyük miktarda verinin yönetilmesi, farklı sistem ve uygulamalara entegrasyon ihtiyacı ve raporlama özellikleri işletmelerin operasyonel verimliliği açısından oldukça önemlidir.

Bu temel ve genel konulara ilave olarak daha spesifik özelliklerin bulunması kuruluşların veri kaybını en aza indirmesine ve veri ihlali riskini azaltmasına, operasyonel verimliliği ve üretkenliği artırmasına ve sektörle uyumluluğu sağlamasına yardımcı olabilir. Bunların bazılarını aşağıda bulabilirsiniz;

 • Verilerin yedeklenmesi ve kurtarılması: Donanım veya yazılım arızaları, doğal afetler veya siber saldırılar nedeniyle veri kaybı olması durumunda kritik iş verilerinin korunmasını ve geri yüklenebilmesini sağlamaya yardımcı olur.
 • Veri şifreleme: Hassas verilere dinlenme ve aktarım sırasında şifreleyerek ek bir güvenlik katmanı sağlar.
 • Veri tekilleştirme: Depolama gereksinimlerini azaltmak ve performansı optimize etmek için yinelenen verileri ortadan kaldırmak için kullanılan bir tekniktir.
 • Otomatik katmanlama (Auto-Tiering): verilerin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar ve sık erişilen veriler daha hızlı disk ortamında kalırken daha az sıklıkta erişilen veriler daha yavaş veya daha ekonomik depolama ortamına taşınır.

Veri Sınıflandırma

Veri sınıflandırma verinin yaşam döngüsünün belirlenmesi açısından oldukça kritik bir süreçtir. Veri sınıflandırma kapsamında; işletme içinde üretilen veriler, türlerine, büyüme trendlerine, önem derecelerine, yasalara uyum gerekliliklerine ve sahipliklerine göre detaylı analiz edilmelidir. Analiz sonrasında verilerin yaşam döngüsü tarif edilmeli ve bir sürece bağlanmalıdır. Sürecin yönetilebilmesi için teknolojik araçlardan mutlaka yararlanmak gerekecektir.

Bu çalışma sonucunda işletme içinde aşağıdaki soruların yanıtları ortaya çıkmış olacaktır:

 • Hangi veriler kaç yıl saklanacak?
 • Veriler hangi sıklıkla yedeklenmesi gerekiyor?
 • Yasa ve yönetmeliklere uyum kapsamında hangi veriler şifrelenecek?
 • İşletme içerisinde kimler hangi verilere hangi yetkilerle erişebilecekler?

Bu soruların cevapları veri sınıflandırma prosedür ve talimatlarını da oluşturacaktır. Bu sayede işletmenin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip veriler, doğru kullanılabilir, uygun ortamlarda gevenle saklanabilir ve gerektiğinde hızlı erişilebilir olacaktır.

Bu ihtiyaç analizi kapsamında işletmenizin ihtiyaç duyduğu anahtar özelliklerin bazıları aşağıda listelenmiştir:

 • Veri Etiketleme ve Kategorizasyon: Veri depolama sistemleri, verilerin etiketlenmesi ve kategorize edilmesi için mekanizmalar sunmalıdır. Bu özellik, verileri belirli sınıflara veya kategorilere göre organize etmeyi ve daha sonra erişim, işleme veya yönetme açısından kolaylık sağlamayı mümkün kılar.
 • Veri Hassasiyeti ve Güvenlik Etiketleme: Veri depolama sistemi, verinin hassasiyet düzeyini belirlemek ve uygun güvenlik önlemlerini uygulamak için güvenlik etiketleme mekanizmaları sağlamalıdır. Bu, hassas veya düzenleyici gereksinimlere tabi verilerin korunması için önemlidir.
 • Veri Erişim Kontrolleri: Veri depolama sistemleri, veri sınıflandırmasına dayalı olarak erişim kontrolleri sağlamalıdır. Farklı kullanıcılar veya kullanıcı grupları, veri sınıflandırmasına göre belirlenen erişim haklarına sahip olmalıdır. Bu, veri güvenliğini artırır ve yetkisiz erişimi önler.
 • Veri İzleme ve Denetim: Veri depolama sistemi, veri sınıflandırmasına dayalı olarak veri izleme ve denetim mekanizmaları sunmalıdır. Bu, veriye yapılan erişimleri, değişiklikleri ve kullanımı izlemeyi ve denetlemeyi sağlar. Veri izleme ve denetim, veri sınıflandırmasına uyumu sağlar ve güvenlik denetimlerini destekler.
 • Veri Yaşam Döngüsü Yönetimi: Veri depolama sistemi, veri sınıflandırmasına göre veri yaşam döngüsünü yönetmeyi sağlamalıdır. Veri yaşam döngüsü, verinin oluşturulduğu andan itibaren saklandığı sürece, erişildiği, güncellendiği ve sonunda imha edildiği aşamaları içerir. Bu özellik, veri saklama politikalarının uygulanmasını ve uyum sağlanmasını kolaylaştırır.
 • Veri Şifreleme: Veri depolama sistemi, veri sınıflandırmasına dayalı olarak şifreleme mekanizmaları sunmalıdır. Hassas veya gizli verilerin şifrelenerek depolanması, veri güvenliğini artırır ve yetkisiz erişimi önler.
 • Veri Arşivleme: Veri depolama sistemi, veri sınıflandırmasına göre veri arşivleme mekanizmaları sağlamalıdır. Veri arşivleme, düşük sınıflandırmaya sahip olan ancak hala erişim gerektiren verilerin depolanmasını ve yönetilmesini sağlar. Bu, depolama alanının verimli kullanımını sağlar.

Veri Analizi

Veri analizi, işletmelerin büyük veri kümelerini analiz etmelerine olanak tanır ve işletmelerin müşteri davranışları, pazar trendleri ve işletme performansı hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmalarına yardımcı olur. Veri analizi için, işletmelerin büyük miktarda veriyi depolama ve işleme kapasitesine sahip veri depolama sistemleri kullanmaları gereklidir. Bu kapsamda veri depolama sistemlerinde bulunması gereken anahtar özellikler aşağıda listelenmiştir:

 • Ölçeklenebilirlik: Veri analizi, genellikle büyük hacimlerde verinin işlenmesini gerektirir. Veri depolama sistemi, büyük veri setlerini yönetebilecek şekilde ölçeklenebilir olmalıdır. Veri depolama sistemi, depolama kapasitesini gerektiğinde kolayca artırabilmeli ve yüksek performansı sürdürebilmelidir.
 • Yüksek Performans: Veri analizi, büyük veri setlerinin hızlı bir şekilde işlenmesini gerektirir. Veri depolama sistemi, verilere hızlı erişim ve işleme yetenekleri sunmalıdır. Veri depolama sisteminin yüksek giriş/çıkış (I/O) hızları, veri analizi süreçlerinin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Paralel İşleme: Veri analizi, işlem gücünün paylaşılması ve verinin paralel olarak işlenmesi üzerine odaklanır. Veri depolama sistemi, paralel işleme yetenekleri sunmalı ve verileri paralel olarak işleyebilecek araçlar ve altyapılar sağlamalıdır. Bu, veri analizi işlemlerini hızlandırır ve ölçeklenebilirlik sağlar.
 • Dağıtık Veri Depolama: Veri analizi için veri depolama sistemi, veriyi dağıtık bir şekilde saklayabilmeli ve işlem kapasitesini dağıtabilmelidir. Dağıtık veri depolama, verinin birden çok düğüme dağıtılması ve işleme yükünün paylaşılması anlamına gelir. Bu, yüksek performans ve veri güvenliği sağlar.
 • Veri Entegrasyonu: Veri analizi genellikle farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirilmesini gerektirir. Veri depolama sistemi, farklı veri kaynaklarından veriyi entegre edebilmeli ve birleştirerek tek bir veri deposunda tutabilmelidir. Veri entegrasyonu, veri analitiği süreçlerinin daha kapsamlı ve bütünsel bir görünüm sunmasını sağlar

Veri Toplama

İş süreçleri, çeşitli kaynaklardan verileri toplar. Bu veriler, müşteri bilgileri, finansal veriler, envanter bilgileri, işlemler, etkileşim verileri vb. olabilir. Veri depolama sistemleri, bu verileri farklı ortamlardan toplayabilmeli ve güvenli bir şekilde depolayabilmelidir. Bu kapsamda veri depolama sistemlerinde bulunması gereken anahtar özellikler aşağıda listelenmiştir:

 • Veri Çeşitliliği: Veri depolama sistemi, farklı veri türlerini (metin, ses, görüntü, video, sensör verileri vb.) ve kaynaklarını destekleyebilmelidir. Bu, çeşitli veri formatlarının depolanması ve işlenmesi için gereklidir.
 • Veri Entegrasyonu: Veri depolama sistemi, farklı kaynaklardan gelen verileri birleştirmek ve entegre etmek için entegrasyon mekanizmaları sağlamalıdır. Bu, veri entegrasyonunu kolaylaştırır ve veri bütünlüğünü sağlar.
 • Veri Akışı: Veri depolama sistemi, gerçek zamanlı veri toplama ihtiyacını karşılamak için veri akışını desteklemelidir. Bu, sensör verileri, ağ trafiği veya diğer sürekli veri kaynaklarından gelen verilerin anlık olarak toplanmasını ve işlenmesini mümkün kılar.
 • Veri Yakalama ve Kaydetme: Veri depolama sistemi, verinin kaydedilmesi ve depolanması için güçlü ve hızlı veri yakalama mekanizmaları sunmalıdır. Veri depolama sürecinin yüksek performans ve düşük gecikme süreleriyle gerçekleştirilmesi önemlidir.
 • Veri Bütünlüğü: Veri depolama sistemi, verinin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamak için gerekli mekanizmalara sahip olmalıdır. Verinin eksiksiz ve tutarlı bir şekilde yakalanması ve depolanması, veri bütünlüğünün korunmasını sağlar.
 • Veri Ölçeklenebilirliği: Veri depolama sistemi, veri hacminin artması durumunda ölçeklenebilir olmalıdır. Büyük miktarda verinin toplanması ve depolanması gereken durumlarda, sistem kapasitesini genişletebilmeli ve yüksek performansı sürdürebilmelidir.
 • Veri Sıkıştırma ve Optimizasyon: Veri depolama sistemi, veri sıkıştırma ve optimizasyon tekniklerini kullanarak depolama alanını daha verimli bir şekilde kullanmalıdır. Bu, depolama maliyetlerini düşürür ve veri depolama sürecinin etkinliğini artırır.

Veri Saklama

Veri depolama çözümleri, iş süreçlerinden gelen verileri saklamak için kullanılır. Verilerin düzenlenmesi, kategorize edilmesi ve yapılandırılması, veri depolama çözümlerinin sorumluluğundadır. Depolama sistemleri, verileri güvenli ve erişilebilir bir şekilde tutar. Bu kapsamda veri depolama sistemlerinde bulunması gereken anahtar özellikler aşağıda listelenmiştir:

 • Yüksek Depolama Kapasitesi: Veri depolama sistemi, büyük miktarda veriyi saklamak için yeterli depolama kapasitesine sahip olmalıdır. Depolama kapasitesi, işletmenizin veri büyüklüğüne ve büyüme beklentilerine göre ölçeklenebilir olmalıdır.
 • Veri Bütünlüğü: Veri depolama sistemi, verilerin bütünlüğünü sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır. Veri bütünlüğü, verinin bozulmadan veya değiştirilmeden doğru şekilde saklanmasını ve korunmasını sağlar.
 • Veri Erişim Hızı: Veri depolama sistemi, verilere hızlı erişim sağlamalıdır. İşletmenizin ihtiyaçlarına bağlı olarak, yüksek hızlı veri okuma ve yazma işlemlerini desteklemesi önemlidir.
 • Veri Yedekleme ve Kurtarma: Veri depolama sistemi, düzenli yedekleme ve kurtarma mekanizmaları sunmalıdır. Bu, veri kaybı durumunda verilerin geri alınabilmesini sağlar. Veri yedekleme ve kurtarma süreçleri güvenli ve güvenilir olmalıdır.
 • Veri Güvenliği: Veri depolama sistemi, verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini içermelidir. Bu, yetkilendirme, kimlik doğrulama, şifreleme ve erişim kontrolleri gibi güvenlik mekanizmalarını içerir.
 • Veri Arşivleme: Veri depolama sistemi, verilerin uzun vadeli arşivleme gereksinimlerini karşılamalıdır. Uzun süre boyunca erişime ihtiyaç duyulmayan verilerin arşivlenmesi ve depolanması, depolama alanının etkin kullanımını sağlar.
 • Veri Sıkıştırma ve Optimizasyon: Veri depolama sistemi, veri sıkıştırma ve optimizasyon tekniklerini kullanarak depolama alanını daha verimli bir şekilde kullanmalıdır. Bu, depolama maliyetlerini düşürür ve veri depolama sürecinin etkinliğini artırır.
 • Veri Saklama Politikaları: Veri depolama sistemi, işletmenizin veri saklama politikalarını desteklemeli ve uygulamak için gerekli özelliklere sahip olmalıdır. Veri saklama politikaları, verilerin saklama süreleri, tutma süreleri ve imha prosedürlerini belirler.

Veri İşleme

İş süreçlerinin gereksinimlerine bağlı olarak, verilerin işlenmesi ve analizi yapılır. Veri depolama çözümleri, verileri işlemek ve analiz etmek için kullanılan araçlar ve altyapılar sağlar. Veri depolama çözümleri, veri tabanları, analitik araçlar, veri görselleştirme platformları vb. gibi bileşenleri içerebilir. Bu kapsamda veri depolama sistemlerinde bulunması gereken anahtar özellikler aşağıda listelenmiştir:

 • Hızlı Veri Erişimi: Veri depolama sistemi, verilere hızlı ve etkili bir şekilde erişim sağlamalıdır. Veri işleme süreçleri için verilerin yüksek hızda okunabilmesi ve yazılabilmesi önemlidir. Düşük gecikme süreleri ve yüksek I/O (giriş/çıkış) hızları, veri işleme performansını artırır.
 • Paralel İşleme Yetenekleri: Veri depolama sistemi, paralel işleme yetenekleri sunmalıdır. Büyük veri setlerinin hızlı bir şekilde işlenmesi için verilerin paralel olarak bölünüp işlenebilmesi önemlidir. Paralel işleme, veri işleme süreçlerinin hızlanmasına ve ölçeklenebilirlik sağlanmasına yardımcı olur.
 • Veri İşleme Araçları ve Algoritmalar: Veri depolama sistemi, veri işleme için gelişmiş araçlar ve algoritmalar sunmalıdır. Veri analizi, veri madenciliği, yapay zeka veya makine öğrenimi gibi veri işleme yöntemlerini desteklemelidir. Bu, veri depolama sistemi üzerinde veri işleme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesini sağlar.
 • Veri Yönetimi ve Sorgulama Yetenekleri: Veri depolama sistemi, veri yönetimi ve sorgulama yeteneklerine sahip olmalıdır. Veriye yapılan sorguların hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, veri işleme süreçlerinin verimliliğini artırır. Veri yönetimi araçları, veriye erişimi kolaylaştırır ve veri işleme süreçlerinin daha yönetilebilir hale gelmesini sağlar.
 • Ölçeklenebilirlik: Veri depolama sistemi, ölçeklenebilir olmalıdır. Veri hacmi veya işlem yükündeki artışlara kolayca uyum sağlayabilmeli ve yüksek performansı sürdürebilmelidir. Ölçeklenebilir bir veri depolama sistemi, büyüme ve genişleme ihtiyaçlarını karşılamak için esneklik sağlar.
 • Veri Bütünlüğü ve Kalitesi: Veri depolama sistemi, veri bütünlüğünü ve kalitesini korumak için gerekli önlemleri almalıdır. Verilerin doğruluğunu, tutarlılığını ve eksiksizliğini sağlamak için veri kontrolleri ve kalite yönetimi mekanizmaları bulunmalıdır. Veri işleme süreçlerinde güvenilir ve yüksek kaliteli verilerin kullanılması önemlidir.
 • Veri Güvenliği: Veri depolama sistemi, veri güvenliği önlemlerini sağlamalıdır. Hassas veya gizli verilerin korunması için erişim kontrolleri, şifreleme, kimlik doğrulama ve diğer güvenlik mekanizmaları gereklidir. Veri işleme süreçlerinin güvenliği, veri depolama sistemi üzerinde sağlanmalıdır.

Veri Entegrasyonu

Veri entegrasyonu, farklı veri kaynaklarından gelen verilerin işletmelerin bir merkezi veri tabanına entegre edilmesine olanak tanır. Bu, işletmelerin farklı departmanları arasında veri paylaşımını kolaylaştırır ve iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanır. Bu kapsamda veri depolama sistemlerinde bulunması gereken anahtar özellikler aşağıda listelenmiştir:

 • Çoklu Veri Kaynağı Desteği: Veri depolama sistemi, farklı veri kaynaklarını desteklemelidir. Bu, ilişkisel veritabanları, dosya sistemleri, bulut tabanlı veriler, web servisleri, sensör verileri ve diğer veri kaynaklarının entegrasyonunu içerebilir.
 • Veri Formatlarına Uyum: Veri depolama sistemi, farklı veri formatlarını desteklemeli ve çeşitli formatlardaki verileri doğrudan entegre edebilmelidir. Bu, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri formatlarını (CSV, JSON, XML, Parquet, Avro vb.) içermektedir.
 • Veri Dönüşüm ve Eşleme Yetenekleri: Veri depolama sistemi, farklı veri kaynakları arasında veri dönüşümü ve eşleme yapabilme yeteneklerine sahip olmalıdır. Bu, farklı veri yapıları, alanlar veya veri tipleri arasında dönüşüm yaparak veri entegrasyonunu kolaylaştırır.
 • Gerçek Zamanlı Veri Entegrasyonu: Veri depolama sistemi, gerçek zamanlı veri entegrasyonunu desteklemelidir. Bu, veri değişikliklerinin anlık olarak yakalanmasını ve entegrasyonun gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Gerçek zamanlı veri entegrasyonu, hızlı karar alma ve iş süreçlerinin güncel verilere dayalı olarak çalışmasını sağlar.
 • Veri Kalitesi ve Uyumluluk Kontrolleri: Veri depolama sistemi, veri entegrasyonu sırasında veri kalitesi ve uyumluluğunu kontrol etmek için gerekli mekanizmaları sağlamalıdır. Bu, veri bütünlüğünü, doğruluğunu ve uyumluluğunu sağlamak için veri kontrolleri, doğrulama ve veri temizleme adımlarını içerir.
 • Otomatik Veri Eşitleme ve Senkronizasyon: Veri depolama sistemi, veri kaynakları arasında otomatik veri eşitleme ve senkronizasyon yeteneklerine sahip olmalıdır. Bu, veri değişikliklerinin otomatik olarak tespit edilmesini ve ilgili kaynaklarda güncellenmesini sağlar.
 • Veri Hareketi ve Dağıtımı: Veri depolama sistemi, entegre verilerin hedef sistemlere güvenli bir şekilde taşınmasını ve dağıtılmasını desteklemelidir. Bu, veri entegrasyonunu sağlayan ETL (Extract, Transform, Load) veya ELT (Extract, Load, Transform) işlemlerini içerir.
 • Veri Entegrasyonu Yönetimi ve İzleme: Veri depolama sistemi, veri entegrasyon süreçlerini yönetmek ve izlemek için yönetim ve izleme araçları sağlamalıdır. Bu, veri entegrasyon iş akışlarını yönetmek, hataları izlemek, performansı takip etmek ve entegrasyon süreçlerini optimize etmek için gereklidir.

Veri Erişimi

İş süreçlerinin verilere erişmesi ve bu verileri kullanması gerekmektedir. Veri depolama çözümleri, güvenli erişim mekanizmaları ve API’ler (Application Programming Interface) aracılığıyla iş süreçlerine veri erişimi sağlar. Bu sayede iş süreçleri, depolanan verilere hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilir. Bu kapsamda veri depolama sistemlerinde bulunması gereken anahtar özellikler aşağıda listelenmiştir:

 • Hızlı Veri Erişimi: Veri depolama sistemi, verilere hızlı erişim sağlamalıdır. Bu, düşük gecikme süreleriyle veriye ulaşabilme yeteneği ve yüksek giriş/çıkış (I/O) hızlarını içerir. Veri depolama sistemi, veri taleplerini hızlı bir şekilde işleyerek kullanıcılara veya iş süreçlerine kesintisiz erişim sağlamalıdır.
 • Veri Paralelleştirme: Veri depolama sistemi, veriye paralel erişim yeteneklerine sahip olmalıdır. Büyük veri kümeleriyle çalışırken, paralel veri işleme kapasitesi, daha yüksek performans ve hızlı veri erişimi sağlar. Veri depolama sistemi, verileri paralel olarak işlemek ve yükü dengelemek için paralel işleme yeteneklerini desteklemelidir.
 • Veri Bölümlendirme ve Dağıtım: Veri depolama sistemi, büyük veri setlerini farklı düğümler arasında bölümlendirebilmeli ve veri dağıtımını etkin bir şekilde yönetebilmelidir. Bu, veri depolama sisteminin ölçeklenebilirliğini artırır ve yüksek performansı sürdürebilmesini sağlar.
 • Veri İndeksleme ve Arama: Veri depolama sistemi, verilerin etkili bir şekilde indekslenmesi ve aranabilmesi için veri indeksleme ve arama mekanizmaları sunmalıdır. Bu, büyük veri kümeleri içinde hızlı ve doğru veri aramaları yapılmasını sağlar.
 • Veri Segmentasyonu ve Kümelenme: Veri depolama sistemi, verileri mantıksal olarak segmentlere veya kümeler halinde organize etmeyi sağlayan mekanizmalara sahip olmalıdır. Bu, veriye daha etkin bir şekilde erişim sağlar ve iş süreçlerinin veriye daha odaklı çalışmasını mümkün kılar.
 • Veri Erişim Kontrolleri: Veri depolama sistemi, veri erişimini kontrol etmek için yetkilendirme, kimlik doğrulama ve erişim kontrolleri gibi güvenlik önlemlerini içermelidir. Bu, veri güvenliğini sağlar ve yetkisiz erişimi önler.
 • Veri Paylaşımı: Veri depolama sistemi, veriye kolay ve güvenli bir şekilde paylaşım yapabilme yeteneği sunmalıdır. Veri depolama sistemi, farklı kullanıcılar veya iş süreçleri arasında veri paylaşımını kolaylaştıran mekanizmalara sahip olmalıdır.

Veri Güvenliği

İş süreçleri tarafından kullanılan verilerin güvenliği büyük önem taşır. Veri depolama çözümleri, verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik mekanizmalarını sunar. Bu, veri şifrelemesi, yetkilendirme ve kimlik doğrulama kontrolleri, erişim izinleri gibi önlemleri içerebilir. Veri depolama çözümleri, iş süreçlerinin veri yönetimi ve işleme ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir araçtır. İyi bir veri depolama çözümü, iş süreçlerinin verileri etkin bir şekilde kullanmasını, analiz etmesini ve işlemesini sağlar.

 • Erişim Kontrolleri: Veri depolama sistemi, verilere erişimi sıkı kontrollerle yönetebilmelidir. Yetkilendirme mekanizmaları, kimlik doğrulama, roller ve izinler gibi özelliklerle veriye erişimi sınırlayarak yalnızca yetkili kullanıcıların verilere erişebilmesini sağlar.
 • Veri Şifreleme: Veri depolama sistemi, verilerin şifrelenmesini desteklemelidir. Verilerin depolama sırasında şifrelenmesi, yetkisiz erişime karşı ek bir güvenlik katmanı sağlar. Hem veri depolama sürecinde hem de veri aktarımında şifreleme kullanılması önemlidir.
 • Güvenlik Duvarları: Veri depolama sistemi, güvenlik duvarları ve ağ düzeyindeki güvenlik önlemleriyle donatılmalıdır. Bu, yetkisiz erişimleri engelleyerek, ağ tabanlı saldırılara karşı koruma sağlar.
 • Güvenlik İzleme ve Denetim: Veri depolama sistemi, güvenlik olaylarını izleyen ve denetleyen bir mekanizmaya sahip olmalıdır. Kötü niyetli faaliyetleri tespit etmek, güvenlik ihlallerini izlemek ve kayıtları incelemek için güvenlik olay günlüklerini tutmalıdır.
 • Fiziksel Güvenlik: Veri depolama sistemi, fiziksel güvenlik önlemlerine sahip olmalıdır. Verilerin depolandığı sunucuların, veri merkezlerinin ve depolama alanlarının güvenliği sağlanmalıdır. Bu, yetkisiz fiziksel erişimi ve veri hırsızlığını önlemeye yönelik önlemleri içerir.
 • Veri Yedekleme ve Kurtarma: Veri depolama sistemi, düzenli yedekleme ve veri kurtarma mekanizmaları sağlamalıdır. Veri kaybı durumunda verilerin geri alınabilmesi için yedekleme süreçleri düzenli olarak gerçekleştirilmeli ve kurtarma planları oluşturulmalıdır.
 • Güncelleme ve Yama Yönetimi: Veri depolama sistemi, güvenlik açıklarını önlemek ve korumalarını güncellemek için düzenli güncellemeleri ve yama yönetimini sağlamalıdır. Yazılım ve donanım bileşenlerinin güncel kalması, güvenlik risklerini azaltır.
 • Uyumluluk ve Düzenlemelere Uyum: Veri depolama sistemi, ilgili düzenlemelere (ör. GDPR, CCPA) uyum sağlamalı ve veri güvenliği standartlarını karşılamalıdır. Kişisel verilerin korunması, veri depolama sürecinin önemli bir parçasıdır.

İşletmelerin sürdürülebilirliği, artan rekabet ortamlarında kendilerine avantaj sağlayabilmeleri sahip oldukları verileri etkin bir şekilde kullanmaları ile doğrudan ilişkilidir. Yazımızda paylaştığımız tüm veri yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve bu süreçleri destekleyecek doğru teknolojileri kullanmaları gereklidir.

ITSS olarak sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?

ITSS olarak otuz yılın üzerinde tecrübeli uzmanlarımız ile 400’den fazla sözleşmeli müşterimizde 600’den fazla marka bağımsız veri depolama sistemlerine 7×24 parça dahil bakım hizmeti sunuyoruz.

 • Veri depolama sistemleri analizi, sağlık taraması ve raporlaması
 • Veri depolama sistemleri kapasite artışı
 • Eski veri depolama sisteminin yenisi ile değiştirilmesi
 • Veri depolama sistemleri düşük performanslı disklerin yüksek performanslı disklerle değiştirilmesi
 • Kısa ya da uzun süreli veri depolama sistemleri kiralama hizmeti
 • Kapasite bazlı veri depolama hizmeti

Konularında sizlere yardımcı olabiliriz. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Facebook
Twitter
LinkedIn

En Popüler İçerikler

Son Yazılar