PROFESYONEL HİZMETLER

“ITSS, 25 Yılı Aşkın Tecrübeye Sahip Uzmanları ile Yanınızda!”

SİSTEM YÖNETİM / İŞLETİM HİZMETLERİ

Verimliliği artırırken, maliyetlerini düşürmek için BT sistem yönetimi ve işletimi desteği.

BT sistemlerinin yönetimi ve işletimi konusunda üst seviye hizmet almak isteyen ancak bu iş için istihdam edilecek bir uzman personelden yeterli seviyede istifade edecek işyükü ihtiyacı olmayan kurumlar, BT kaynaklarını bu tür operasyonel faaliyetler yerine araştırma, geliştirme gibi katma değerli ve ana iş odaklı hizmetlerde değerlendirmek isteyen kurumsal şirketler, bir yandan verimliliklerini ve esnekliklerini artırırken, bir yandan da maliyetlerini düşürmek amacı ile BT sistem yönetimi ve işletimi konusunda uzman firmalardan hizmet almayı tercih ediyorlar.

BT Sistem Yönetim/İşletim hizmetleri kapsamında, müşterilerimiz, sistem donanım ve yazılım altyapılarının tercihlerine bağlı olarak tümü veya özel bir kısmı için, kullanıcı, performans, kapasite, yama, yedekleme, konfigürasyon, problem ve değişiklik yönetimi gibi üst seviye teknik ve süreç bilgisi gerektiren hizmetlerin tümünü endüstri standartlarında ve kurumsal güvenlik politikalarına uygun bir biçimde ITSS’ten temin edebilmektedirler.

ITSS, geniş uzman kadrosu dâhilinde müşterilerine hizmet veren personeli birbirlerini yedekleyecek şekilde planlamakta, bu sayede, söz konusu hizmetleri kendi bünyelerinde icra etmeleri durumunda personel yedeklemesinde sıkıntı yaşayacak olan müşterilerimizin personel değişimi, izin vb. nedenlerle meydana gelebilecek olası hizmet kesintilerinin de önüne geçilerek personel bağımlılığı ortadan kaldırılmaktadır.

KURULUM, YER DEĞİŞİKLİĞİ, EKLEME, DEĞİŞİKLİK (IMAC) HİZMETLERİ

Mevcut veya yeni donanım ve/veya yazılımlar için gerekebilecek birçok hizmet ITSS güvencesiyle.

Müşterilerimiz, mevcut sahip oldukları veya yeni temin ettikleri donanım ve/veya yazılımların kurulumu, konfigürasyonu, aynı veri merkezi dahilindeki yer değişiklikleri, farklı bir lokasyona taşınmaları, donanım veya yazılım tabanlı ilavelerin yapılması, sökme ve devreden çıkarma işlemleri, yapılandırma değişiklikleri gibi ihtiyaç bazı hizmetleri, üretici standart prosedürlerine uygun olarak, ister mevcut sözleşmelerinin bir parçası olarak, ister çağrı paketleri halinde veya çağrı bazlı olarak temin edebilmektedirler.

 

VERİ MERKEZİ TAŞIMA HİZMETLERİ

Teknik prosedürlerin hazırlanması, risklerin ve etki alanlarının tespiti ve olası problemlere karşı tedbir.

İşletmelerin lokasyon değişimi veya kapasite yetersizlikleri gibi nedenlerle ihtiyaç duyulan veri merkezi / sistem odası taşıma operasyonları, BT ekiplerinin karşılaştığı en zor ve riskli operasyonların başında geliyor. Karmaşık kablolamalar, yeterli derecede dokümante edilmemiş sistemler arası fiziksel ve mantıksal bağlantılar, tüm servislerin hızlı ve güvenilir biçimde iki yönlü aktarımının yapılabileceği olağanüstü durum merkezlerinin bulunmayışı gibi etkenler de bu operasyonları çok daha riskli ve çekinilecek hale getiriyor.

Olası bir hata veya problemin, iş sürekliliğini ciddi ölçüde sekteye uğratarak, işletmeye para ve itibar kaybettirebileceği bu tür operasyonlarda, en önem verilmesi ve mesai harcanması gereken faz, planlama süreci.

Sayısız taşıma projesini başarı ile gerçekleştirmiş olan teknik ekibimiz, taşıma öncesinde tüm operasyonel süreçleri detaylı şekilde içeren taşıma planlarının ve teknik prosedürlerin hazırlanması, risklerin ve etki alanlarının tespiti, olası problemlere karşı alınabilecek tedbirlerin ve çözüm noktalarının belirlenmesi gibi gerekli tüm hazırlıkların eksiksiz olarak yapılması konusunda müşterilerimizle birlikte çalışmakta ve akabinde taşıma takvimine bağlı olarak lojistik ve sigortalama hizmetlerini de üstlenerek, titiz bir şekilde taşımayı gerçekleştirmektedir.

ITSS’in, çok geniş bir ürün portföyüne marka ve üretici bağımsız hizmetler sunabilen yapısı sayesinde, müşterilerimizin taşınma sürecinde daha az sayıda iş ortağı ile çalışması sağlanarak, proje yönetimi kolaylaşmakta, olası bir sorun halinde ilgili tarafın tayini problemi, asgari seviyeye inmektedir.

Ayrıca, müşterilerimiz arzu etmeleri halinde, ITSS’ten taşıma süresince meydana gelebilecek olası kesintilere karşı tedbir olarak geçici süre için yedek sunucu, harici disk veya yedekleme sistemlerini temin edebilmekte, böylece kritik servislerinin sürekliliğini garanti altına alabilmektedir.

VERİ TAŞIMA VE SİSTEM GEÇİŞ HİZMETLERİ

ITSS, farklı donanım/yazılım platformlarını içeren geçiş projelerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sanallaştırma teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştıkça, sağlanan çeşitli yazılım araçları sayesinde, BT altyapılarında kullanılmakta olan sunucu ve harici disk sistemlerinin yenileri ile değiştirilmesi operasyonları, eskisine oranla çok daha kolay ve az riskli hale geliyor.

Ancak sanal olmayan ortamlarda veya yazılım araçlarının desteklemediği, farklı donanım/yazılım platformlarını içeren geçiş projeleri üst seviye uzmanlık gerektiriyor. Kurumun kendi bünyesinde geçiş yapılan her iki sistem konusunda da yeterli uzmanlığın bulunmadığı veya daha önce tecrübe edilmediği için risk alınmak istenmediği durumlarda, ITSS, oldukça geniş bir ürün portföyüne destek verebilen deneyimli teknik ekibi ile müşterilerinin bu tür hizmet ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.