Uygulama Bağımlılığı Nedir?

Uygulama bağımlılığı nedir? Uygulama bağımlılığı neden önemlidir? Uygulama bağımlılığı haritalama süreci nedir? Uygulama bağımlılığı haritalaması için kullanılacak araçlar nasıl olmalıdır? Bilgi Teknolojileri (BT) Operasyon yönetim sürecinin en önemli konularından birisi olan Uygulama Bağımlılığı Haritalama konusuyla ilgili daha bir çok soruya cevap bulabileceğiniz bu rehberi ilginize sunuyoruz. Bilgi Teknolojilerindeki (BT) karmaşıklık katlanarak artmaktadır. İnovasyon dürtüsü, yeni […]